Statement by Polish Civil Society Organizations on Takeover of Ombudsman Office by Sejm Majority

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland // CC 3.0

As representatives of civil society organizations, we oppose the hostile takeover of the office of the Ombudsman by the ruling parliamentary majority in Poland. We do not accept the de facto making decisions in regards to our rights and freedoms by the politically dependent Constitutional Tribunal led by Julia Przylebska, which disregards the fundamental principles of a fair trial, including the issue of independence and impartiality of judges.

The view adopted by the Tribunal is another example of the state’s appropriation by the ruling party’s parliamentary majority in the Polish Sejm, undermining the foundations of democracy and circumventing the provisions of the Constitution in accordance with the principle: after our turn in office, let the flood come.

The provisions of the Constitution of the Republic of Poland do not preclude the continuation of the Ombudsman’s mission until their successor is elected. The values stated in the preamble to the Constitution and its systemic principles, such as the continuity of the functioning of public authorities, citizens’ trust in the state, as well as care for the fundamental rights and freedoms of the citizens not to be violated, actually require that this office be held independently by a person who previously obtained a democratic mandate until the election of a successor.

The opposite standard adopted by the tribunal of Julia Przylebska means that we all lose our defender. This change will affect primarily the people for whom the office of the Ombudsman has been the main support and an advocate of their rights in recent years. Therefore, it will be felt most strongly by people at risk of exclusion for various reasons: those from smaller towns, the elderly, the disabled, going through a homelessness crisis, minorities (especially sexual minorities), and people in detention centers.

In 2020 alone, over 72,000 requests for protection in individual cases were submitted to the Office of the Ombudsman. In the light of recent events, Poland will also lose an important tool for advocating for women’s rights.

As a civil society, we are also losing an important tool of social debate, a means to raise forgotten or neglected problems, forging new ideas and solutions. One of the last frontiers where people with different views could meet, while respectfully seeking common solutions to problems they noticed.

The decision of the Tribunal is also a direct threat to several hundred people working in the Office of the Ombudsman. It runs the risk of purges and attacks on their independence and behavior known from other institutions taken over in a similar way. In these difficult times, we express our solidarity with all those working in the Office of the Ombudsman. We want to thank all of them, as well as the departing Ombudsman, for their efforts to uphold human rights in Poland.

At the same time, we demand that the election of the new Ombudsman be held in accordance with the provisions of the Constitution. We consider any attempts to appoint a person acting as the Ombudsman while ignoring the Sejm and Senate as circumvention of the provisions of the Constitution.

We ask the international community to monitor the actions of the ruling parliamentary majority in Poland in this regard.


Signatories:

Akcja Demokracja

Archiwum Osiatyńskiego

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO

Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Unia Młodych

Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”

Fundacja 360!

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Autonomia

Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+

Fundacja Chustka

Fundacja Cicha Tęcza

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Fundacja dla Polski

Fundacja Dobra Wola

Fundacja Domu Baudouina

Fundacja Edukacji Prawnej “Iustitia”

Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Frank Bold

Fundacja Głuchych Zacisze

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Liberte!

Fundacja Machina Zmian

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Fundacja Mundus Cantat

Fundacja MY Pacjenci

Fundacja na Rzecz Praw Ucznia

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska

Fundacja Nowe Centrum

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Panoptykon

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

Fundacja Patria

Fundacja Pełna Życia

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Przemijanie

Fundacja Res Publica

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rokoko

Fundacja Samodzielność od Kuchni

Fundacja Serce Miasta

Fundacja Stocznia

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja trzeci.org

Fundacja w Stronę Dialogu

Fundacja Wiara i Tęcza

Fundacja Wolność od Religii

Fundacja WWF Polska

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Greenpeace Polska

Grupa Ponton

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”

Instytut Spraw Publicznych

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus

Kaliska Inicjatywa Miejska

Kampania Przeciw Homofobii

Komitet Obrony Demokracji

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Mussszelka

Obywatele Kultury

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolski Strajk Kobiet

„Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Żyrardowie

Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenia Wiosna bez Barier

Stowarzyszenie Cała Naprzód

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kobiety Filmu

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium

Stowarzyszenie NOMADA

Stowarzyszenie Oświata Polska

Stowarzyszenie Plac Solidarności

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY

Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda

Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków

Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

Towarzystwo Dziennikarskie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej

Towarzystwo Muzyczne Ziemi Proszowickiej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Wolne Sądy

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie Kuźnica


The article was originally published in Polish at: https://liberte.pl/organizacje-spoleczne-wrogie-przejecie-urzedu-rpo-oswiadczenie/

Translated by Olga Łabendowicz


Continue exploring:

Polish Ombudsman: Watchdog, Not Lapdog

Lessons from the COVID-19 Pandemic

Liberte