Liberalni Institute’s Publications

Liberalni Institute

invites all interested to read

Institute’s publications:

Name of the book (Czech) Name of the book (English) Author(s)  Link
Bohatství národů The Wealth of Nations Adam Smith
Byrokracie Bureaucracy Ludwig von Mises link
Cena státu Price of the State Ministry of Labour and Social Affairs, Czech Republic
Co je a co není vidět That Which is Seen, and That Which is Not Seen Frederic Bastiat link
Demokracie, anarchie a omyly ekonomie Democracy, anarchy and errors of economy Hans-Hermann Hoppe
Ekonómia slobody Economics of Freedom Martin Štefunko
Ekonomická harmonizace International tax problems: Between coordination and competition, World Regulation and Harmonization, Cartels as Efficient Productive structures Pascal Salin link
Ekonomický styl myšlení Economic Way of Thinking Paul Heyne link
Ekonomie a životní prostředí Economy and Environment Lenka Čamrová (ed.)
Ekonomie/Rothbard  – dotisk 2006 Economy Murray N. Rothbard
Ekonomie státních zásahů Economics of State interventions Murray N. Rothbard
Ekonomie v jedné lekci Economics in One lesson Henry Hazlitt
Etika svobody The Ethics of Liberty Murray N. Rothbard
Euro a ekonomiky v transformaci Euro and countries in transition Hans Tietmeyer
Euro and countries in transition Euro and countries in transition Hans Tietmeyer
Fat tax Fat tax Dan Štastný
Gary Becker v Praze Gary Becker in Prague Ján Pavlík (ed.)
Globalizace Globalization Johan Norberg
How to do it – Lessons from succesful liberal reforms in CEE How to do it – Lessons from succesful liberal reforms in CEE Remigijus Šimašius
Christian philosopher and economist Michael Novak Christian philosopher and economist Michael Novak Jiří Schwarz
In defense of the free market In defense of the free market Peter Gonda a Pavel Chalupníček (ed.)
Institucionální ekonomie Institutional economics Stefan Voigt
Jak common law chrání životní prostředí The Common Law: How it protects the Environment Roger E. Meiners a Bruce Yandle link
Jak dělat liberální politiku? How to do Liberal Policy Antonio Martino
Jak fungují trhy How markets work Israel Kirzner link
Jerry Jordan Jerry Jordan Josef Šíma
Kapitalismus a svoboda Capitalism and Freedom Milton Friedman link
Křesťanský filosof a ekonom Michael Novák Christian philosopher and economist Michael Novak Jiří Schwarz
Lexikon sociálně – tržního hospodářství Social market economy principles and implementation Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt
Liberální ekonom Grigorij Javlinskij Liberal economist Grigorij Javlinskij Josef Šíma (ed.)
Liberalismus Liberalism Ludwig von Mises link
Liberalismus v kostce Kleines Lesebuch über den Liberalismus Detmar Doering link
Liberalismus v teorii a politice Libertarianism: A primer David Boaz link
Lidské jednání Human Action: A treatise on Economics Ludwig von Mises link
Metodologie pozitivní ekonomie The Methodology of Positive Economics Milton Friedman link
Milton Friedman v Praze Milton Friedman in Prague Ján Pavlík (ed.)
Mises and austrian economics Mises and austrian economics Ron Paul
Nový pohled na velkou hospodářskou krizi Rethinking the Great depression Gene Smiley
Obchodem k bohatství The Choice: A fable of free trade and protectionism Russell Roberts link
Peníze, banky a hospodářské krize Money, Bank Credit, and Economic Cycles Jesús Huerta de Soto
Peníze v rukou státu What Has Government Done to Our Money? Murray N. Rothbard link
Politická ekonomie strachu Neither Liberty Nor Safety: Fear, Ideology, and the Growth of Government Robert Higgs
Politika očima ekonoma Policy through the eyes of Economist James Buchanan link
Podivuhodná dobrodružství Jonatana Gullibla The Adventures of Jonathan Gullible Ken Schoolland link
Political economy and freedom Political economy and freedom G. Warren Nutter
Právo a obrana jako zboží na trhu Law and Defence as a goods on the market Josef Šíma (ed.) link
Právo a svoboda Freedom and Law Bruno Leoni
Právo, ekonomie a politika Law, Economy and Policy Richard A. Epstein
Proč nejsem eurofederalistou Why I am not an Eurofederalist Josef Šíma, Jiří Schwarz
Proč odstranit protimonopolní zákonodárství Antitrust, The case for repeal Dominick Armentano link
Přístup pacientů k informacím v USA + EU Acess of patients to information in the USA and the EU Jeremian Norris, Helen Mitchell, Tereza Urbanová
Reforma a transformace Reform and Transformation Zdeňka Talábová (ed.)
Reform und Transformation Reform and Transformation Zdeňka Talábová (ed.)
Robustní politická ekonomie pro 21. století Robust, political economy for XXI. century Peter Boettke
Roger Douglas – autor nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století Roger Douglas – author of the most successful economic reform of the XX th century Josef Šíma (ed.) link
Roger Douglas – author of the most successful economic reform of the XX th century Roger Douglas – author of the most successful economic reform of the XX th century Josef Šíma (ed.) link
Semper vivus – Adam Smith Semper vivus – Adam Smith Adam Smith (Harris, Pavlík, Schwarz, Vencovský) link
Semper vivus – Hayek Semper vivus – Hayek J. Schwarz
Soukromé peníze Private Money F.A.Hayek link
Teorie mravních citů The Theory od Moral Sentiments Adam Smith
Teorie preferencí Accounting for Tastes Gary Becker
The counter revolution of science The counter revolution of science F.A.Hayek
Trh a stát Market and State Jiří Kinkor
Trh v čase a prostoru Market in time and space Josef Šíma link
Účetnictví, auditing a finanční řízení podniku v zemích evroského společenství Accounting, auditing and financial management of company in countries of European community Vysoká škole ekonomická
Víra a svoboda Faith and Liberty: The economic thought of the late scholastics Alejandro A. Chafuen
Vývoj ekonomického myšlení Development of economical thinking Robert Holman
Vzdělání a trh Education and Market Tereza Urbanová (ed.) link
Vzestup a pád národů The rise and decline of nations economic growth stagflation and social rigidities Mancur Olson
Za liberální řád For Liberal Order Jiří Schwarz
Za vším hledej peníze Money Mischief Milton Friedman link
Zásady ekonomie Man, Economy and State – A Treatise on Economic principles Murray N. Rothbard
Zásady liberálního řádu Guidelines of Liberal Order Tomáš Ježek
Změněná úloha centrálních bank v XXI. století Changed role of central banks in XXI. Century Jerry Jordan link

 

Studie:
Name of the study (Czech) Name of the study (English) Author(s)
Dôchodková reforma Pension reform
Dopady zákazu reklamy na tabákové výrobky v České republice Effects of the ban on tobacco advertising in the Czech Republic Jan Havel, Pavel Jílek, Miroslav Ševčík, ml
Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren Economic impacts of construction of photovoltaic and wind power plants Miroslav Zajíček, Karel Zeman
Energetická média Energy media Miroslav Zajíček
Energie z odpadů Waste to Energy Miroslav Zajíček a spol.
Konkurence- Cesta k efektivní výrobě a spotřebě elektrické energie Competition-The way to efficient production and consumption of electricity Libor Dušek
Konkurence v českém plynárenství Competition in the Czech gas industry Miroslav Zajíček
Konkurence v českém teplárenství a koheze energetických trhů Competition in the Czech heating energy and cohesion of the markets Miroslav Zajíček
Negativní důsledky regulace síťových odvětví a vliv změny regulačního paradigmatu The negative consequences of regulation of network industries and the impact of changes of  regulatory paradigm Miroslav Zajíček and coll.
Regulace nájemného Rent control Miroslav Zajíček, Miroslav Ševčík, Karel Zeman
Soutěžní politika Competition policy David Lipka amd coll.
Spotřební daň z pohonných hmot v České republice: Když více znamená méně Excise tax on fuel in the Czech Republic, When more (tax rate) means less (tax income) Miroslav Ševčík, Aleš Rod
Telekomunikace Telecommunication Michal Markoš, Dan Šťastný, Miroslav Zajíček
Vliv signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve světle světové hospodářské krize Significant factors to influence the integration of financial markets in light of the global financial crisis Zuzana Kučerová
Železnice jako součást dopravního trhu Railways as a part of the transport market Jiří Kloutvor, Emanuel Šíp, Jan Vorlíček

 

 

Liberalni Institute